FAQ

Problem att logga in?
 1. Kontrollera att du har skrivit in rätt användarnamn och lösenord.
 2. Störningar i nätet, prova att stänga av din webbläsare och starta om programmet.
 3. Kontrollera att din licens är aktuell.
Om du fortfarande inte kommer in i programmet kontakta oss: support@pharmtech.se
Vad är/gör SafeMed Pro?
SafeMed Pro är ett beslutsstöd vid läkemedelsgenomgångar i vård och omsorg. Utifrån en persons läkemedelslista kan sjuksköterskan, läkaren, apotekaren eller annan vårdpersonal snabbt utföra en kvalitetsanalys. Analysen visar kombinationer av läkemedel som resulterar i interaktioner eller förekomsten av olämpliga läkemedel. Den kan också påvisa dubbelanvändning av två eller flera läkemedel innehållande samma aktiva substans som är onödig eller som resulterar i ökad risk för biverkningar.
Hur använder du SafeMed Pro?
 1. Sök Läkemedel: Fyll i namnet på de läkemedel du vill testa, det räcker med de tre första bokstäverna.
 2. Välj sedan från listan som kommer upp och klicka på namnet.
 3. Läkemedlet hamnar automatiskt i din läkemedelslista till höger om sökrutan.
 4. Du kan välja att ta bort valt läkemedel genom att klicka på "Ta bort".
 5. Du kan hämta en sparad läkemedelslista under "Hämta sparad läkemedelslista", välj under dropdown-menyn och tryck på "Hämta lista". Här kan du ändra i listan samt spara om dem eller byta namn.
 6. Genom att trycka på ”Visa sparade läkemedelslistor” får du en översikt över alla sparade läkemedelslistor, samt se av vem och när listan sist uppdaterades. Du får också möjlighet att ändra i listorna samt spara om dem eller byta namn.
 7. Läkemedelslista: När du är klar med din lista, tryck på "Visa Interaktioner" för att se ditt resultat.
 8. Vill du tömma listan trycker du på knappen "rensa listan"
OBS! För att genomföra testet måste minst två läkemedel vara inskrivna.
Vad är interaktion mellan läkemedel?
Interaktion betyder samverkan, samspel eller ömsesidig påverkan. Inom läkemedelsområdet är detta viktigt eftersom interaktion innebär att ett läkemedel påverkar ett annat läkemedel. Samspelet mellan de kemiska substanserna i medicinerna och de biologiska processerna i kroppen kan både förstärka eller försvaga effekten av det ena eller det andra läkemedlet. Då läkemedel i kombination med varandra kan innebära stora biverkningar och onödig läkemedelskonsumtion ökar vikten av läkemedelsgenomgångar
Vad kostar en licens?
SafeMed Pro kostar 2000 kr/år - Kampanj just nu! Prova SafeMed Pro kostnadsfritt i 3 månader!
Hur köper jag en licens?
 1. Beställ SafeMed Pro genom att kontakta oss på: kontakt@pharmtech.se
 2. Vi skickar ett licensavtal med fakturan och en inloggningskod. Du kan direkt börja använda programmet.

Fleranvändarlicens offereras på begäran, kontakta oss på: kontakt@pharmtech.se

Läs mer om licensavtalet här

Vad omfattar licensen?
Ett års användning av produkten SafeMed Pro.
Hur länge gäller licensen?
Licenstagaren kan nyttja Produkten i 1 år. Licensen förnyas därefter årsvis.
Får man överlåta sin licens till någon annan?
Licenstagaren får inte delvis eller i sin helhet vidarelicensiera, hyra ut, överlåta, upplåta, pantsätta eller på annat sätt, mot eller utan vederlag, överföra någon av de rättigheter som följer av detta avtal utan skriftligt godkännande från Licensgivaren. Behövs en fleranvändarlicens offereras denna på begäran. Kontakta oss på kontakt@pharmtech.se
Uppsägning av licensavtalet?
Om avtalet ej sägs upp av endera av Parterna senast 90 dagar före avtalstidens utgång förlängs avtalet automatiskt med, 1 år, med en ömsesidig uppsägningstid om 90 dagar. Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen.
Behöver jag själv göra någon uppdatering?
Nej, all uppdatering av produkten sker centralt av Pharmtech AB
Är SafeMed Pro ett Journalsystem?
Nej, SafeMedPro är inte ett journalsystem utan ett verktyg som används separat eller som komplement till ett journalsystem
Vilka källor används i SafeMed Pro?
Vårt beslutsstödssystem bygger på säkra källor såsom FASS,SIL och information som utges av LIF och Socialstyrelsen.