Bakgrund - Varför läkemedelsgenomgångar?

Felaktiga och bristfälliga läkemedelsbehandlingar kostar samhället ca 30 miljarder kr varje år och är idag den vanligaste orsaken till att svenskar läggs in på sjukhus.

Undersökningar visar att mer än var tredje akutpatient läggs in på grund av felaktiga läkemedelskombinationer. Detta är inte bara kostsamt utan skapar ett onödigt lidande för drabbade patienter.

Att samtidigt äta många olika läkemedel kan innebära problem. Ett läkemedel kan påverka effekten av ett annat läkemedel (interaktion). Det är även vanligt att man äter flera olika läkemedel mot en och samma åkomma.

Utan någon ordentlig genomgång av läkemedel kan det vara svårt att veta vad som är ett symptom av en åkomma eller en biverkning av ett läkemedel.

Lösningen på detta problem är att genomföra läkemedelsgenomgångar där man systematiskt går igenom personens alla läkemedel och identifierar riskfyllda läkemedelsval och olämpliga läkemedelskombinationer.


SafeMed Pro - Ett beslutsstöd för säkra läkemedelsgenomgångar!

SafeMed Pro är ett användarvänligt och säkert verktyg för beslutsstöd vid läkemedelsgenomgångar i vård och omsorg. Utifrån patientens läkemedelslista kan sjuksköterskan, läkaren, apotekaren eller annan vårdpersonal snabbt utföra en kvalitetsanalys. Analysen som görs av SafeMed Pro visar:

  • Kombinationer av läkemedel som kan resultera i kliniskt relevanta läkemedelsinteraktioner
  • Läkemedel som är olämpliga för vissa diagnoser
  • Dubbelanvändning av två eller flera läkemedel, vilket resulterar i ökad risk för biverkningar

Säkra Källor

Analysen i SafeMed Pro baseras på publicerade kvalitetskriterier för läkemedelsanvändning från Socialstyrelsen, FASS och SIL, databasen för kvalitetssäkrad läkemedelsinformation.

Företaget bakom produkten, Pharmtech AB

Pharmtech AB är ett svenskt medicinteknikföretag som startades 2001. Bland våra kunder finns apoteksaktörer, läkemedelsindustri samt sjukhus och vårdinrättningar runt om i Sverige. Pharmtech AB har sedan starten utvecklat beslutsstöd för säkra läkemedelsgenomgångar och är en garant för säkerhet, kompetens och kvalitet.

Läs mer om Pharmtech här: www.pharmtech.se

Kontakta oss: kontakt@pharmtech.se