Om Pharmtech AB

Medicinteknikföretaget Pharmtech AB är ett svenskt företag som startades 2001.

Bland våra kunder finns Apoteksaktörer, Läkemedelsindustri samt Sjukhus och Vårdinrättningar runt om i Sverige.

Pharmtech AB har sedan starten utvecklat beslutsstöd för säkra läkemedelsgångar och är en garant för säkerhet, kompetens och kvalitet.

Läs mer om företaget bakom SafeMed Pro här: www.pharmtech.se

Kontakta oss: kontakt@pharmtech.se